ultimate design quality.conproeng
Radnja za proizvodnju laboratorijskog, kancelarijskog i specijalnog nameštaja i opremanja;
Šilerova 56 Zemun; PREDUZETNIK Krsto Čurović; PIB 107405317   MB 62721634
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA- Kancelarijski nameštaj, laboratorijski nameštaj, opremanje enterijera

 
Usluga izrade tehničke dokumentacije:

- izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju
- izrada konstrukcione dokumentacije (tehnički crteži i krojne liste)
- izrada 3D modela-prezentacije nameštaja i opreme
- izrada dokumentacije za kontrolu proizvodnje

Projektovanje kancelarijskog nameštaja Projektovanje laboratorijskog nameštaja
     
Projektovanje ekskluzivnih stolova Projektovanje mašinskih proizvoda i procesne opreme Projektovanje komadnog nameštaja i enterijera
     

UDQ - ULTIMATE DESIGN QUALITY . CONPROENG pruža i sofisticiranu uslugu projektovanja i konstrukcije svih vrsta nameštaja za poslovne prostore, posebne namene (laboratorije, ordinacije i dr.) i privatne korisnike, od idejnog rešenja sve do štampanja krojne liste za narudžbu materijala i tehnološke liste sa kompletnim tehnološkom pripremom za sečenje, obradu, površinsku zaštitu, montažu, pakovanje i upotrebu, sa uslovima garancije.

UDQ - ULTIMATE DESIGN QUALITY . CONPROENG mb 62721634 PIB 107405317

 
 
„Ultimate design quality“ , Beograd
Radnja za proizvodnju nameštaja
Šilerova 56, 11080 Zemun
Tel/fax: +381 11 7985 028
Mob.tel.: +381 64 322 4689
e-mail: udq.conproeng@gmail.com,
udq.conproeng@hotmail.com,
udq.conproeng@yahoo.com
Web: www.conproeng.com
Matični broj: 62721634
PIB:107405317
Šifra delatnosti: 3101
Tekući račun br. 275-0010222136627-93
Societe General Banka Beograd

design by NormaReclamare